Uvjeti najma vozila

U ovim općim uvjetima o najmu vozila iznajmljivatelj vozila Arno rent  (u daljnjem tekstu „Najmodavac“) iznajmljuje Vama (u daljnjem tekstu „Najmoprimac“) točno označeno vozilo u najam u zasebnom Ugovoru o najmu i Vi ste suglasni sa svim uvjetima najma kao osnovnim pretpostavkama Ugovora o najmu. Svojim potpisom na ugovor o najmu i preuzimanjem vozila potvrđujete svoju suglasnost te preuzimate obveze prema svim stavkama Ugovora o najmu.

UVJETI KORIŠTENJA VOZILA
Unajmljeno vozilo mogu voziti osobe starije od 21 godine, koje posjeduju važeću vozačku dozvolu najmanje 2 (dvije) godine. Skuter mogu unajmiti osobe sa najmanje 19 godina života a koje su u posjedu valjane vozačke dozvole za isti.

Unajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovati ili biti voženo:
a) od osobe koja nije navedena na ugovoru o najmu
b) za plaćeni prijevoz robe i putnika ili podnajam
c) za testne vožnje, natjecanje ,brzinske probe ili trke
d) po ugovoru zaključenom na osnovu lažnih podataka (starosti, adrese i slično)
e) za guranje ili vuču bilo kojeg drugog vozila ili predmeta
f) pod utjecajem alkohola, narkotika, sredstava za smirenje ili drugih lijekova
g) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno putnicima ili teretom
h) protivno prometnim ili bilo kojim drugim zakonskim propisima
i) brzinom većom od dozvoljene
Svako od gore navedenih ograničenja vrijedi za svaku upotrebu unajmljenog vozila. Arno rent  odbija svaku odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bi bilo uzrokovano nepoštivanjem gore navedenih odredbi.

1.a) Dodatni vozač treba biti naveden u ugovoru o najmu. Nadoplata za dodatnog vozača se naplaćuje.

Korištenje unajmljenog vozila izvan granica Republike Hrvatske moguće je samo uz pisano odobrenje Arno rent-a, istaknuto u ugovoru o najmu. Najmoprimac snosi sve troškove koji proizađu iz nepoštivanja ovog članka. Naknada za prelazak granice Republike Hrvatske naplaćuje se maksimalno do 10 dana.

2. Vi primate na znanje da će se podatci iz ugovora obraditi i arhivirati.Vi također izričito prihvaćate da se isti mogu prenijeti drugima a posebno u svrhu provjere i zaštite našeg vlasništva i dužničkih odnosa.
2) PREUZIMANJE I POVRAT VOZILA, REZERVACIJA/OTKAZIVANJE
Rezervacija se vrši isključivo odabirom grupe a ne vrstom vozila Arno rent  predaje Najmoprimcu vozilo u opće dobrom stanju i sa svom pripadajućom dokumentacijom i opremom. Bilo kakve primjedbe na stanje vozila Najmoprimac je dužan uputiti prije pokretanja vozila odnosno pri pregledu vozila koji se obavlja zajedno sa našim djelatnikom.

Vozilo je cijelo vrijeme neotuđivo vlasništvo Arno rent-a. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo Najmodavcu sa svim dokumentima, gumama, alatom, rezervnim djelovima i opremom u istom stanju kao kod preuzimanja. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo Najmodavcu na točno dogovorenom mjestu i u točno dogovoreno vrijeme.

Kašnjenje do 1 sat se neće dodatno naplatiti. Kašnjenja preko 1 sat će se naplatiti u visini dodatnog dana najma.

U slučaju preuzimanja ili povrata izvan uredovnog vremena Arno rent-a naplaćuje se usluga za rad izvan radnog vremena, jednokratno, u iznosu od 250 kuna. Zadržavamo pravo predautorizacije uoči dolaska najmoprimca u punom iznosu rezervacije. Otkazivanje rezervacije do tri dana neće se dodatno naplatiti. Otkazivanje rezervacije nakon tri dana naplatiti će se u iznosu prvog dana najma.

Vi, najmoprimac, ste odgovorni za vozilo do trenutka dok ga djelatnici Arno rent-a ne preuzmu/zaprime.

Nepojavljivanje, bez prethodne najave kašnjenja, nakon 1 sat od vremena rezervacije poništava istu.

Rezervacija sa plaćenim depozitom potvrđuje i osigurava rezervaciju te je nepovratna u slučaju otkazivanja iste.
3) PLAĆANJE
Najmoprimac će u roku od 8 dana po izdavanju računa platiti ili u slučaju gotovinskog najma odmah na mjestu primopredaje vozila, kao što je dogovorenou ugovoru o najmu sve vrijeme, dodatne i druge troškove koji su dogovoreni kao i one koje prouzroči (parkirne kazne i slično).

Iznos se mora podmiriti u kunama i u skladu sa cjenikom u vrijeme sklapanja ugovora o najmu. Ako račun ne bude podmiren na vrijeme zaračunavamo zakonsku kamatu sukladno zakonskim propisima.

Cijena uključuje: najam vozila, neograničena kilometraža (za najmove dulje od 2 dana).

Najmoprimac je obavezan osigurati depozit u visini franšize, ovisno o prihvaćenoj grupi vozila, prilikom preuzimanja vozila. Depozit se rezervira odnosno predautorizira na kreditnoj kartici najmoprimca. Prilikom povrata vozila u stanju kakvom je i preuzeto rezervirani depozit se poništava (bez štete na vozilu, prometnih prekršaja, itd…).
4) PRODUŽENJE NAJMA
Kada najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora obavjestiti najmodavaca minimalno jedan (24sata) dan unaprijed. U slučaju neispunjenja ovog uvjeta smatrat će se da je vozilo protupravno prisvojeno te će isto biti prijavljeno policiji.
5) GORIVO
Gorivo nije uključeno u cijenu najma. Vozilo se dostavlja i vraća sa punim spremnikom goriva. U protivnom se zaračunava naknada za punjenje goriva (150,00kn) te nedostajeće gorivo po važećem cijeniku. U slučaju da najmoprimac ulije krivo gorivo plaća sve troškove vezane za isto po cijeniku ovlaštenog auto servisa kao i dodatne troškove proistekle iz istog (šlepanje,dostava vozila i sl)
6) ODRŽAVANJE I KVAR VOZILA
Arno rent  pruža uslugu asistencije u slučaju kvara u skladu sa radnim vremenom.

U slučaju kad je kvar uzrokovan nemarom najmoprimca (ispražnjen akumulator, oštećen/izgubljen ključ..) najmoprimac snosi trošak u punom iznosu asistencije i popravka vozila.

Najmoprimac se obvezuje brinuti o unajmljenom vozilu pažnjom dobrog gospodara. Obvezuje se da će redovito kontrolirati razinu ulja u motoru, vode u hladnjaku te pritisak u gumama.

Popravci i zamjena djelova mogu se izvršiti samo u ovlaštenim servisima i uz prethodnu suglasnost najmodavca. Povrat troškova moguć je samo uz predočenje računa servisa koji je izvršio popravak i donošenje zamjenjenih djelova. Ukoliko je popravak izvršen bez odobrenja najmodavca i nisu donešeni zamjenjeni dijelovi troškovi se ne priznaju. Ako se kod povrata vozila ustanovi da je bilo koji dio vozila ili opreme bio promjenjen odnosno izgubljen, stranci će se naplatiti šteta u visini trostruke tržišne cijene promjenjenog ili izgubljenog dijela koja vrijedi na dan vraćanja vozila po ponudi ovlaštenog servisa.
7) OSIGURANJE VOZILA
Tijekom najma sva vozila u vlasništvu Arno rent-a osigurana su prema zakonskim propisima i pravilima osiguranja osiguravatelja, prema trećim osobama, te će se sva prava i obveze glede eventualne štete rješavati na temelju tih pravila, odnosno zaključene police za predmetno vozilo te ugovorenih dodataka.

U slučaju štetnog događaja najmoprimac je dužan platiti punu štetu procijenjenu od ovlaštenog servisa.

Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva oštećenja guma, naplataka, stakala vozila, šteta na donjem postroju vozila, mjenjaču, kvačilu (spaljeno kvačilo) unutrašnjosti vozila, štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulivanjem krive vrste goriva.

Osiguranje u potpunosti isključuje svaku štetu koju je najmoprimac prouzrokovao pod utjecajem alkohola, narkotika ili vlastitim nemarnim ponašanjem i djelovanjem. Osiguranje isključuje svaku štetu koja nije prijavljena policiji bez obzira na prihvaćena osiguranja kao i štetu koju je prouzročio neovlašteni vozač koji nije naveden na ugovoru o najmu vozila.

U slučaju da nisu prekšene odredbe i uvjeti ugovora o najmu Arno rent je dužan dostaviti zamjensko vozilo u roku od 3 dana. Pušenje nije dozvoljeno u vozilima Arno rent-a. Kazna za pušenje u vozilu iznosi 500 kuna, šteta učinjena pušenjem unosi se u zapisnik pri povratku vozila Najmodavcu.
8) POŽAR ILI KRAĐA VOZILA
Najmoprimac odgovara za gubitak ili štetu na unajmljenom vozilu, ako je do požara ili krađe došlo zbog krivnje ili nemarnosti najmoprimca ili ako je najmoprimac na bilo koji način kršio odredbe ovog ugovora te će u tom slučaju snositi puni iznos nastale štete.
9) DOKUMENTI I KLJUČEVI
Sva vozila su opremljena svim dokumentima potrebnim za redovno prometovanje. Gubitak ili oštećenje dokumenata i ključeva se naplaćuje po važećem cjeniku.
10) PROMETNA NEZGODA
O svakoj prometnoj nezgodi mora se odmah obavijestiti najbliža Policijska postaja i poslovnica Arno rent-a.

Potrebno je ispuniti poseban obrazac izvješće o nezgodi i istoga dostaviti poslovnici koja je izdala vozilo. Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nezgode surađivati sa Arno rent-om u istrazi i postupku oko te nezgode te da će voditi računa da zaštiti interese najmodavca i osiguravatelja. Ukoliko ne postupi po ovdje navedenim uvjetima najmoprimac sve troškove nezgode snosi sam.
11) GUBITAK VLASNIŠTVA
Arno rent ne odgovara za osobno vlasništvo najmoprimca ili osobno vlasništvo druge osobe, koju je ostavio u ili na unajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Arno rent-a. Najmoprimac se potpisom ugovora izričito odriče svakog zahtjeva koji bi proizašao zbog spomenutih gubitaka i sa njima povezanim štetama.
12) KONTROLA VOZILA
Svi zaposlenici Arno rent-a ili partnerskih poduzeća, imaju pravo u bilo koje vrijeme kontrolirati vozilo. U slučaju da se ispostavi da najmoprimac ne poštiva odredbe ugovora o najmu Arno rent ima pravo oduzeti vozilo i raskinuti postojeći ugovor bez povrata sredstava. Najmoprimac snosi sve troškove koji bi proizašli iz toga.
13) PROMETNI PREKRŠAJI I PARKIRNE KAZNE
Najmoprimac odgovara za prometne prekršaje i parkirne kazne i poslije završenog najma. Obračun za prometne prekršaje i parkirne kazne vrijedi i poslije konačnog obračuna ukoliko se za njih sazna naknadno.
14) SUDSKA NADLEŽNOST
U slučaju spora dogovorena je nadležnost suda u Zagrebu.